Thứ hai, 12/10/2020 | 00:00 GMT+7

Tổng quan về Trang web HTML và CSS Trình diễn của Chúng tôi

Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.

div class = "note">
Một phần của loạt bài: Cách xây dựng trang web bằng CSS

Trước khi tiếp tục, ta khuyên bạn nên có một số kiến thức về HTML, ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để hiển thị tài liệu trong trình duyệt web. Nếu bạn chưa quen với HTML, bạn có thể làm theo mười hướng dẫn đầu tiên của loạt bài Cách tạo trang web với HTML trước khi bắt đầu loạt bài này.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá cấu trúc của trang web trình diễn và kế hoạch tạo lại nó trong các hướng dẫn phía trước.

Tổng quan về Trang web Trình diễn

Về mặt trực quan, trang web có thể được chia thành bảy phần ngang:

Hình minh họa các phần của trang web trình diễn

Trong hình ảnh tổng quan trước, mỗi phần trong số bảy phần được gắn nhãn tương ứng:

Mỗi phần trong số này được tạo bằng các thuộc tính CSS cho các phần tử HTML mà bạn đã khám phá trong nửa đầu của loạt bài hướng dẫn. Trong phần còn lại của loạt bài hướng dẫn này, bạn sẽ xây dựng lại từng phần này trong hướng dẫn riêng của chúng.Nếu bạn mới bắt đầu học CSS, ta khuyên bạn nên sao chép các lựa chọn kiểu trong các hướng dẫn bao gồm kích thước, màu sắc và hình nền để giữ mọi thứ nhất quán với các ví dụ khi bạn làm việc qua mỗi hướng dẫn.

Ở cuối loạt bài hướng dẫn này, có các gợi ý để thử nghiệm với phong cách và bố cục trang web . Những đề xuất này sẽ trình bày cách cá nhân hóa nội dung và kết hợp các hướng dẫn này để tạo ra phong cách và khả năng sắp xếp mới cho trang web .

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã khám phá cấu trúc của trang web trình diễn và tổng quan về kế hoạch tạo lại nó. Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ tạo một luật CSS để tạo kiểu cho toàn bộ phần nội dung của trang web và tìm hiểu lý do tại sao luật này là bước đầu tiên quan trọng.


Tags:

Các tin liên quan

Cách tạo kiểu cho HTML phần tử div với CSS
2020-10-12
Cách tạo bảng trong HTML
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12
Cách sử dụng thuộc tính Rel cho thẻ neo trong HTML
2020-10-12
Cách thêm các thực thể HTML trong Thuộc tính nội dung CSS
2020-10-12
Tham chiếu cú pháp thẻ liên kết HTML cho tệp CSS bên ngoài
2020-10-12
Cách tạo nhận xét HTML
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12