Thứ ba, 17/11/2020 | 00:00 GMT+7

Cách xây dựng trang web bằng CSS

Loạt hướng dẫn dựa trên dự án này sẽ giới thiệu cho bạn về Cascading Style Sheets (CSS), một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web, bằng cách xây dựng một trang web cá nhân bằng cách sử dụng trang trình diễn làm mô hình.

 Mặc dù trang web trình diễn có Sammy the Shark, bạn có thể chuyển thông tin của Sammy bằng thông tin của bạn nếu bạn muốn cá nhân hóa trang web .

Gif của trang trình diễn CSS

Cùng với HTML và JavaScript, CSS là một trong những công nghệ cốt lõi của World Wide Web. Nếu bạn có một số hiểu biết về HTML và đang muốn nâng cao kỹ năng phát triển giao diện user , học CSS là một bước tuyệt vời tiếp theo.

Nửa đầu của loạt bài hướng dẫn này sẽ giới thiệu CSS thông qua các bài thực hành và nửa sau của loạt bài hướng dẫn sẽ cung cấp các bước để tạo lại trang web trình diễn. Nếu bạn muốn bắt đầu xây dựng trang web trình diễn ngay lập tức, bạn có thể bắt đầu với hướng dẫn Cách cài đặt dự án trang web CSS và HTML của bạn và tiếp tục từ đó.

Vào cuối loạt bài hướng dẫn CSS này, bạn sẽ có các file sẵn sàng để triển khai trang web lên cloud , cũng như hiểu về cách tiếp tục sửa đổi thiết kế của trang web bằng HTML và CSS. Bạn cũng sẽ có nền tảng để học các kỹ năng phát triển web front-end bổ sung (chẳng hạn như JavaScript ) và các khuôn khổ (như Tailwind ).

Yêu cầu

  • Một trình soạn thảo mã như Visual Studio Code hoặc Atom . Loạt bài này sẽ sử dụng Visual Studio Code làm editor mã mặc định nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ editor mã nào bạn thích. Một số hướng dẫn có thể cần được sửa đổi một chút nếu bạn sử dụng một trình soạn thảo khác.

  • Trình duyệt web như Firefox hoặc Chrome . Loạt bài hướng dẫn này sẽ sử dụng Firefox làm trình duyệt mặc định nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào bạn thích. Một số hướng dẫn có thể cần được sửa đổi một chút nếu bạn sử dụng trình duyệt web khác.

  • Hai ảnh profile , hình ảnh hoặc hình đại diện khác nhau để cá nhân hóa trang web (tùy chọn).

  • Làm quen với HTML. Nếu bạn chưa quen với HTML hoặc muốn học lại, bạn có thể làm theo mười hướng dẫn đầu tiên của loạt bài Cách xây dựng trang web bằng HTML trước khi bắt đầu loạt bài này.

Khi bạn đã chuẩn bị xong các yêu cầu , bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu dự án trang web CSS của bạn trong phần hướng dẫn phía trước.


Tags:

Các tin liên quan

Cách ngăn ngắt dòng bằng CSS
2020-10-27
Cách tạo hộp trích dẫn nổi bật trên trang web của bạn bằng CSS (Phần 6)
2020-10-14
Cách thêm phần sơ yếu lý lịch hoặc lịch sử việc làm vào trang web của bạn bằng CSS (Phần 4)
2020-10-14
Cách xây dựng phần Giới thiệu về bản thân trên trang web của bạn bằng CSS (Phần 2)
2020-10-14
Cách xây dựng nhiều thanh bên cố định xếp chồng với CSS thuần túy và Bootstrap 4
2020-10-14
Cách xây dựng bố cục lát gạch bằng CSS (Phần 3)
2020-10-14
Cách tạo phần tiêu đề của trang web bằng CSS (Phần 1)
2020-10-13
Cách tạo kiểu cho phần thân của trang web bằng CSS
2020-10-13
Cách thiết lập dự án thực hành CSS và HTML của bạn với trình chỉnh sửa mã
2020-10-13
Cách tạo kiểu cho image bằng CSS
2020-10-13
Cách khai báo giá trị cho nhiều thuộc tính trong quy tắc CSS
2020-10-13