Thứ tư, 23/09/2020 | 00:00 GMT+7

Cách Chèn Javascript vào HTML bằng Thẻ script

Bạn có thể chèn Javascript vào HTML nội tuyến hoặc dưới dạng file bên ngoài bằng <script> . Hướng dẫn này trình bày cả hai phương pháp.

Yêu cầu

Chèn Javascript vào HTML bằng <script>

Đây là cách chèn một file JavaScript bên ngoài hoặc một số JavaScript nội tuyến trong trang HTML của bạn.

Để chèn file tập lệnh bên ngoài:

<script src="doStuff.js"></script> 

Để chèn một tập lệnh nội tuyến:

<script>   // your code here </script> 

Lưu ý nơi bạn chèn JavaScript sẽ ảnh hưởng đến thứ tự tải. Những thứ thiết yếu như bản thân jQuery thường được đặt trong phần <head> và những thứ có thể được tải cuối cùng như tập lệnh theo dõi thường có thể nằm ngay trước thẻ đóng </body> .

type="text/javascript"

type="text/javascript" là một khai báo tùy chọn và không cần thiết kể từ HTML5. Bạn sẽ vẫn thấy nó trong mã kế thừa, nhưng bạn không phải sử dụng nó trong mã của riêng mình.

Kết luận

<script> là một trong những thẻ phổ biến và quan trọng nhất trong HTML.

Để có bài đánh giá toàn diện hơn về ngôn ngữ đánh dấu HTML5, hãy khám phá loạt bài của ta , Cách tạo trang web bằng HTML .

Để có đánh giá toàn diện hơn về Javascript, hãy khám phá loạt bài của ta , Cách viết mã trong Javascript .


Tags:

Các tin liên quan

Mẫu thiết kế module trong JavaScript
2020-09-21
Mẫu thiết kế trình quan sát trong JavaScript
2020-09-21
Mẫu thiết kế Singleton trong JavaScript
2020-09-21
Mẫu thiết kế nguyên mẫu trong JavaScript
2020-09-21
Lời hứa của JavaScript dành cho người giả
2020-09-15
Sao chép các đối tượng trong JavaScript
2020-09-15
Cách sử dụng API tìm nạp JavaScript để lấy dữ liệu
2020-09-15
Cách mã hóa và giải mã chuỗi với Base64 trong JavaScript
2020-09-15
Toán tử đơn nguyên JavaScript: Đơn giản và hữu ích
2020-09-15
Hiểu Hoisting trong JavaScript
2020-09-15